برچسب: پزشکی
شود تا در تست پزشکی باشگاه شرکت کند و به...
کد خبر: ۵۸۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰


پزشکی انجام می شود این میکرو لنز حسگرهوشمند میزان قند...
کد خبر: ۵۸۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹


اعضای خانواده و نزدیکان و تیم پزشکی ویژه طالبانی در...
کد خبر: ۵۸۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹


پزشکی نیز طرح ساماندهی آموزش عالی کشور را بررسی می... کمیسیون از وزرای بهداشت درمان وآموزش پزشکی و جهاد کشاورزی...
کد خبر: ۵۸۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۸


وزیر بهداشت:
گفتارنیوز سید حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی...
کد خبر: ۵۸۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۸


واحد تولیدی در تجهیزات پزشکی فعال هستند در همین حال... واحد صنعتی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی فعال هستند که... وآموزش پزشکی و مدیران دو وزارتخانه گفت در سال گذشته... صنعت معدن وتجارت اعلام خواهد شد تجهیزات پزشکی نیز لحاظ...
کد خبر: ۵۸۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۸


هنوز مشخص نیست و باید موضوع از طریق پزشکی قانونی...
کد خبر: ۵۸۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


بیمارستان وارد شده است تعدادی از کادر پزشکی این بیمارستان...
کد خبر: ۵۸۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


جامعه پزشکی برشمرد و افزود این به این معناست که... همه جامعه پزشکی و همه خانواده ها و همه ایرانیان...
کد خبر: ۵۸۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


تولیدکنندگان شاخه بهداشت دارو و تجهیزات پزشکی درخواست کنم که...
کد خبر: ۵۸۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


برگی از تاریخ کیهان نوردی
فشرده ای شامل تجربیات زیست شناسی زمین شناسی پزشکی و...
کد خبر: ۵۸۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حسین فریدون دستیار...
کد خبر: ۵۸۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


های جدید در حوزه پزشکی فناوری و حمل و نقل...
کد خبر: ۵۸۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


حالی که در مقالات پزشکی گفته شده است که تا...
کد خبر: ۵۸۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد...
کد خبر: ۵۸۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۷


تحت عنوان بیمارستان نهم آبان با بخش های روان پزشکی... روان پزشکی زنان و مردان حاد و ویژه و دو... در دو بخش طوبی- بخش حاد روانپزشکی زنان- و گل... مریم-بخش ویژه روانپزشکی زنان- برای زنان و در چهار بخش...
کد خبر: ۵۸۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۶


را تایید کردند و جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت...
کد خبر: ۵۸۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۶


برود ابتدا تست های پزشکی را پشت سر خواهد گذاشت...
کد خبر: ۵۸۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۶


شما کاهش دهد زوال عقل در پزشکی و روان پزشکی٬...
کد خبر: ۵۸۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۶


نوع نگاهی که دارم اسم دید پزشکی را گذاشته ام... داده بود و در جواب پزشکی که به او اصرار...
کد خبر: ۵۸۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵